Wat is de visie vanuit de chinese geneeskunde op het ontstaan van ziekten?

Ziekte is een poging om het evenwicht te herstellen. Een ziekte is een langdurige disbalans waarbij de vrije doorstroming van de Qi geblokkeerd wordt. Qi is allesomvattend. Om Qi handvatten te geven, kun je met Yin en Yang werken. Yin en Yang zijn complementair, maar ook tegenovergestelde componenten die de conditie van dat moment weerspiegelen. Alles kan tot in het oneindige opnieuw in Yin en Yang onderverdeeld worden. Door tegen de wetten van de natuur (Yin en Yang) in te leven, raak je uit balans. Daardoor kun je niet meer gepast reageren op je omgeving. Een mens heeft een ziekte, omdat hij ziek is. Met andere woorden: een ziekte kan zich alleen openbaren in een ziek lichaam. Om tot een ziekte te kunnen komen, doorloop je de volgende fasen:

 

  1. Je bent regelmatig vermoeid (o.a. door stress of verkeerde ademhaling)
  2. Je voelt regelmatig pijn zonder aanwijsbare oorzaak (spierpijn na inspanning is een duidelijke oorzaak)
  3. Je ontwikkelt emotionele ziektes (o.a. angst of fobieën)
  4. Er is een chronische pijn ofwel een ziekte op bloedniveau (reuma, eczeem, hoge/lage bloeddruk)
  5. Er ontstaan problemen aan het zenuwstelsel of botstelsel (reuma, tics, ziekte van Parkinson)
  6. Organen beginnen te degenereren (kanker)
  7. Arrogantie, ofwel Yin-arrogantie: jij voelt je het slachtoffer (van je problemen), dan wel Yang-arrogantie: je denkt het beter te weten dan wie dan ook.

 

Elke vorm van ziekte is het gevolg van een verlaging van het trillingsniveau van onze cellen. Als mensen langdurig 'ziek' zijn, vermindert de vibratie van de lichaamscellen. Ons lichaam wordt vatbaar voor ziekten als het energieniveau omlaag gaat. Het energieniveau kan omlaag gaan door leef- en eetgewoonten. Alle vormen van voeding, dus niet alleen dat van voedsel, kan leiden tot het veranderen van het trillingsniveau. Het is belangrijk om de levensenergie goed te conserveren. Als de (verbrandings) resten van onze voeding zuur zijn, is het voor het bloed en het lymfestelsel heel moeilijk ze te verwijderen. Binnen de Chinese geneeskunde noemen we dit Damp/Slijm. Ze worden dan als vaste stoffen in onze organen en weefsels opgeslagen. Damp/Slijm stagneren. Zo ontstaat er kristalvorming met een laag trillingsniveau dat blokkades of verstoringen teweegbrengt in onze cellen.