WAT IS shiatsu therapie/massage?

Shiatsu is een alternatieve geneeswijze die met behulp van massage en drukpunten de energiestroom (Qi of levensenergie) in het lichaam aanspoort tot herstel. Het onderliggende theoretische model, de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM), dateert van ver voor onze jaartelling. TCM gaat uit van balans in de natuur en daarmee ook in de mens. Met Shiatsu geef je het lichaam een zetje in de richting van balans.

 

Indicatielijst van klachten volgens WHO: 

Veel acupuncturisten verwijzen naar de indicatielijst van de World Health Organization (WHO). Dit is een lijst met klachten, waarvan wetenschappelijk bewezen is dat acupunctuur kan helpen. Aangezien Shiatsu therapie exact dezelfde punten gebruikt als de acupuncturist (maar dan zonder de naalden) zal het resultaat hetzelfde zijn. Dan kunnen we dus zeggen dat Shiatsu therapie voor de volgende klachten werkzaam kan zijn:


Luchtwegen:

• Verkoudheid en griep
• Hooikoorts, allergie, astma en bronchitis
• Hyperventilatie
• Bijholte – en keelontstekingen

Maag & darm:

• Misselijkheid
• Maagklachten
• Slechte eetlust
• Opgezette buik
• Blindedarmontstekingen
• Spastische darm
• Diarree en obstipatie
• Hikken

Urinewegen & geslachtsorganen:

• Infecties (bv chronische urineweginfecties)
• Incontinentie
• Vruchtbaarheidsproblematiek
• Impotentie, premature ejaculatie
• Menstruatieproblemen en overgangsklachten


Hart- & vaataandoeningen:

• Spanningsgevoel op de borst
• Hartkloppingen
• Spataderen

Bewegingsapparaat:

• Reumatische aandoeningen
• Stijfheid, pijnklachten en verstuikingen, bewegingsbeperkingen
• Tenniselleboog, nek- , schouder- en rugklachten, R.S.I.
• Slijmbeursontsteking

Zenuwstelsel:

• Ischias
• Zenuwpijn
• Verlammingen na een beroerte


Huid:

• Allergieën, eczeem
• Gordelroos
• Transpiratieproblemen
• Jeuk
• Droge huid

Hoofd/Hals:

• Hoofdpijn, migraine
• Aangezichtspijn
• Duizeligheid
• Oorsuizen
• Oogklachten

Zwangerschap:

• Zwangerschapsmisselijkheid
• Oprispingen
• Stuitligging
• Opwekking van bevalling


Overige:

• Burnout, chronische vermoeidheid
• Slaapstoornissen
• Angst, depressiviteit, paniekstoornis
• Rusteloosheid


enkele indicatoren samengevat: 

  • Bij pijn (o.a. hoofdpijn, rugklachten, tenniselleboog)
  • Bij stressgerelateerde klachten (o.a. hypertensie, burnout)
  • Allergie (o.a. hooikoorts, astma)
  • Verbetering algemene conditie en weerstand
  • Hormonale klachten (o.a. overgangsklachten, PMS, onvruchtbaarheid)
  • Psychische klachten (o.a. slapeloosheid, depressiviteit, onrust)
  • Verslavingsproblemen
  • Chronische klachten (o.a. blaasklachten, prostaat)
  • Bijwerkingen van medisch handelen (bijwerkingen van medicatie)
  • Lichamelijk onverklaarbare klachten

 

Aanraken: 

Met Shiatsu is er een direct lichamelijk contact tussen de gever en de ontvanger. Je raakt iemand. Letterlijk en figuurlijk. Tevens zorgt deze aanraking voor bewustzijn van je eigen lichaam. We zijn zo druk in ons hoofd, dat we vergeten dat daar ook nog een lichaam bij hoort. Volgens de Chinezen leeft de mens tussen hemel en aarde. We zitten te vaak met ons hoofd in de hemel en dat levert per definitie onevenwichtigheid, dus klachten, op.

 

Instinctief:

Shiatsu raakt je. Het is een gevoel dat je lichaam en geest herkennen, als iets instinctief, iets universeels. En als die aanraking op de juiste plaats -met de juiste intentie- is, word je lichaam gestimuleerd de balans te herstellen. De vraag 'Waar is Shiatsu goed voor?' zou dan ook moeten zijn 'Is Shiatsu goed voor mij?' Kan Shiatsu iets betekenen voor mijn klacht? En deze vraag kan je alleen beantwoorden…door een behandeling te ondergaan.