Shiatsu behandeling 60 min (+intake 15 min)

€ 75,00

Shiatsu behandeling 60 min (+intake 15 min)

€ 75,00

Shiatsi behandeling met een anamnese