Fiscaal voordeel:

De overheid stimuleert werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren.
Zo blijven uw werknemers flexibel inzetbaar, gemotiveerd en gezond. Stoelmassage wordt door de Belastingdienst erkend als arbo-voorziening, wat u als werkgever fiscaal voordeel oplevert. U investeert immers in de gezondheid en duurzaamheid van uw medewerkers. De werkelijke kosten voor bedrijfsmassage vallen hierdoor beduidend lager uit omdat u de massages onbelast kunt aanbieden.
Er zijn hierbij twee mogelijkheden:

  1. U kunt de massages opnemen in uw arbo-plan.
  2. U kunt de massages opnemen in de werkkostenregeling.

Massage in uw ARBO-plan

Aan de hand van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) kunt u ervoor kiezen om stoelmassage op te nemen in uw ARBO-plan ter preventie van werkgerelateerde klachten. Daarmee behoren de massages fiscaal tot de nihilwaardering net zoals de veiligheidsbril, de medische keuring of een arbeidsgeneeskundige onderzoek. U kunt dus onbelast en onbeperkt massages verstrekken en opvoeren als bedrijfskosten. De berekende BTW kan in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. De voorwaarden waaraan u volgens de belastingdienst moet voldoen zijn:

  • U hebt als werkgever een arboplan.
  • De massages maken in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De aangeboden dienst vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • De duur en frequentie van de massages geschiedt naar redelijkheid.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.